Home

logo

Zapraszamy członków KRAB do przesyłania uwag na temat Projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2016r.
W sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Termin zakończenia konsultacji 8 lipca 2016r.

Ukazało się Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu "Premia na Horyzoncie"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (ZAWIERA SPRAWY DOFINASOWANIA DO WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY H2020)

Profesor Janusz Hołyst został wyróżniony Nagrodą Kryształowej Brukselki

W dniu 2 czerwca 2016 r. Profesor Janusz Hołyst zostal uhonorowany Nagrodą Specjalna Kryształowej Brukselki w uznaniu dla szczególnych zasług jako współzałożyciela i Prezesa Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, na polu koordynacji projektów, a także wprowadzania dobrych praktyk profesjonalnego zarządzania badaniami.

Więcej informacji

XIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) - 02.12.2015, Świerk k/Warszawy

Współorganizatorem i gospodarzem 13. Sympozjum KRAB było Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Sympozjum odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 w godzinach 10:00-17:30.


Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)


Celem 13. Sympozjum KRAB było zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów EU ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów we współpracy z przemysłem. W Sympozjum wzięło udział 75 uczestników. Materiały z tego i poprzednich Sympozjów KRAB są dostępne w zakładce Poprzednie sympozja.


Tematyka Sympozjum objęła m.in:

1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w programie

2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce.

3. Problemy pozyskiwania i realizacji projektów H2020 we współpracy z przemysłem.

Obecni byli przedstawiciele:

- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

- Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

W trakcie Sympozjum odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia KRAB.

Miło nam poinformować, że Patronat Honorowy nad Sympozjum objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRABXII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) - 14.05.2015, Politechnika Łódzka

Dnia 14 maja 2015 odbyło się XII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem była Politechnika Łódzka.

Tematyka Sympozjum objeła m.in:

1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z udziałem polskich firm.

2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce.

3. Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym (programy sektorowe) oraz europejskim (JTI, kontraktowe PPP, JPI, KIC, ERA-NET), rola polskich i europejskich platform technologicznych.

więcej informacji> | lista uczestników>Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)

prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRABMateriały z XI Sympozjum KRAB w Katowicach

Prezentacje wygłoszone na Sympozjum

ZIP ze wszystkimi prezentacjami (do pobrania)

Zdjęcia (do pobrania)

ZPB